Wie, wat of waar is God?

Wat moet je je voorstellen bij ‘God’? Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook als christen en als predikant lastig vindt. Maar wat bedoel ik dan, als ik het over God heb?

Afbeeldingsresultaat voor god

Ik hoorde iemand God eens omschrijven als ‘dat mannetje  in de hemel’. Ik denk dat dat een goede omschrijving is van een beeld dat veel mensen bij God hebben. God als een mythisch wezen. Waar mensen vroeger in geloofden. Toen ze ook nog geloofden in bosgeesten, elfjes of kabouters. Toen mensen nog meenden dat de bliksem goddelijke pijlen uit de hemel waren.  Maar die tijd is voorbij. God als persoon vind ik maar moeilijk voorstelbaar. Is dat niet iets voor kinderen: zoals die ook geloven in Sinterklaas of een onzichtbare vriend(in) hebben?

Ik denk zelf bij God daarom vaak aan het Goede, de Schoonheid, het Ware. Aan de Liefde tussen mensen, de Liefde voor muziek, de natuur, de wetenschap, de kunst. God is samenzijn met anderen, de gezelligheid, de verbondenheid, het genieten van het lichaam in vrijen, in sport en spel. Dat alles is God of moet ik zeggen: daarin is God? Want als God in die dingen opgaat, dan is ‘God is goed’ slechts een tautologie. ‘God is liefde’ zegt dan niets nieuws, want het goede is God en God is het goede. Of de liefde is God en God is de liefde. Waar zouden we dan nog het woordje ‘God’ voor gebruiken?

Dat heeft alleen zin als God ook nog meer is dan wat wij zien en ervaren. Hij (zij?) is niet alleen het Goede en de Liefde, maar is er ook de Bron van. God is dan ook een geheim. Iets of Iemand die daar achter dat alles is.

De Bijbels zegt ‘niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon… heeft Hem doen kennen’ (Johannes 1:18). In Jezus Christus leren volgens het christelijk geloof wij God kennen. Dat betekent dat God ook een persoon is. Maar om van God niet een al te simpele kinderlijke projectie te maken – nergens in de Bijbel staat dat wij moeten geloven als kinderen! – is het van belang het eerste deel van die uitspraak niet te vergeten ‘niemand heeft ooit God gezien’. Johannes voegt er in zijn eerste brief aan toe: ‘maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons’ (1 Johannes 4:12). Dus inderdaad: God is in ons als we verbonden zijn aan elkaar als mensen. In dat goede ervaar ik iets van God.