Wat heeft het voor nut God te dienen?

Preek over Maleachi 3:13-21 (niet helemaal uitgeschreven)

Inleiding

Wat heeft het voor nut God te dienen? Waarom zou je die dingen blijven doen, waarvan je gelooft dat ze goed zijn om te doen? Waarom zou jij je nog inzetten voor een goed milieu als anderen maar doorgaan met eten van vlees, vliegvakanties maken en in dure auto’s rijden? Waarom zou je je VVB, je bijdrage, aan de kerk verhogen, als anderen toch niets geven? Waarom zou je naar de kerk blijven gaan, als er steeds minder mensen gaan? Wat heeft het voor zin?

Is het nu zo dat niet-christenen, of mensen die alleen maar aan zichzelf denken zoveel slechter af zijn? Vaak lijkt het er niet op dat het leven van een gelovige beter gaat dan dat van een niet-christen. Juist niet soms. Het kwaad – stelen, corruptie, geroddel, machtsmisbruik – het wordt niet lang niet altijd afgestraft. De oneerlijken, de egoïsten komen vaak het verst. Wat heeft het dan voor nut?

De HEER hoort de klacht en ziet je

Misschien herken je die vraag. Misschien ook niet. Misschien vind je het zelfs wel een beetje zeuren: kom op, als jij zo wilt leven, gelovig, goed voor het milieu zorgend, of wat dan ook. Dan moet je dat toch gewoon doen en dan niet gaan klagen over het nut!

Maar zo reageert God niet. Hij luistert aandacht naar die vraag.

De gelovige mensen in de tijd van Maleachi stellen die vraag aan elkaar. Ze dienen God, maar ze vragen zich af wat is het nut. ‘Zo spraken de mensen onder elkaar en de HEER hoorde het en luisterde aandachtig.’

Als je iemand iets hoort zeggen en je gaat aandachtig naar iemand luisteren, dan hoor je meer. Je hoort niet alleen de woorden, maar ook wat erachter zit.

Achter een vraag, een klacht, een opmerking, kan een hele wereld schuil gaan. Dat is hier ook en de HERE hoort dat. Kijk maar naar zijn reactie – de namen worden opgeschreven. Achter die vraag – heeft het wel nut, zit de vraag word ik wel gezien? Doet het er wel toe? Andere mensen vallen veel meer op. Maakt het God nog wel wat uit hoe ik leef.

Misschien herken je dat gevoel wel. Dat jouw leven te onopvallend is. Jij hebt geen YouTube of TikTok filmpjes waar duizenden of miljoenen mensen naar kijken. Je vindt ook eigenlijk niet dat het daarom gaat in het leven – je wilt niet alleen zelf heel populair zijn. Maar soms voel je misschien wel – maar maakt het eigenlijk wel wat uit? Of jij hebt geen top carrière. Jij vond het belangrijk ook tijd vrij te houden voor je gezin of vrijwilligerswerk of de kerk. Maar soms kijk je toch jaloers naar anderen die voor eigen succes gegaan zijn. En zij lijken gelukkig, succesvol.

Maakt het eigenlijk wel wat uit hoe ik leef? Vragen die we hardop of in gedachten stellen bij het geloof zijn niet verboden. De HEER luistert er aandachtig naar. Als je moeite hebt met God of met geloven, dan luistert God daarnaar. Hij trekt zich er iets van aan.

Hij schrijft je naam op. Ik heb je gezien. Ik ken je bij name.

De namen van de mensen die ontzag hebben voor de HEER worden opgeschreven.

Er komt een dag

En er is meer: er komt een dag dan zul je het verschil weer zien tussen rechtvaardigen en mensen die maar doen wat ze willen. Er blijft uiteindelijk niets over van mensen die hun bestaan opbouwen alleen maar voor zichzelf. Wie leeft voor eigen succes, eigen bezit, eigen kracht, die vergaat uiteindelijk. Er blijft niets dan stof van over. Wie weet over tien jaar nog wie er miljoen volgers had op YouTube, wie weet nog wie er honderd jaar geleden de rijkste man of vrouw van Kampen en omgeving was. En wat dan nog? Er is niets dan stof van over.

Maar de namen van wie op de HEER vertrouwen en naar Hem luisteren staan voor altijd opgeschreven. Want de HEER, dat is de Eeuwige. Er komt een omkering, wie alleen naar eigen inzicht leeft vergaat, maar wie ontzag hebben voor de HEER, zullen eerlijkheid en genezing vinden. De zon zal stralend over je opgaan. Op die dag is er niets over van degenen die hun eigen zin doen, maar wie vertrouwt op God zal leven.

Wat is dat voor dag?

Er komt een dag dan wordt het verschil tussen mensen die voor zichzelf leven en mensen die voor de liefde, voor God leven zichtbaar. Dat eerste is misschien wel te volgen, maar het tweede. Wanneer is die dag dan?

Misschien zeg, zeker als je bekend met geloof en de Bijbel, dat is natuurlijk de jongste dag. De dag dat Jezus terugkomt. De wederkomt. Daar denk je misschien aan. En terecht. Ik kom daar straks op terug.

Maar het is meer. Je zou ook kunnen zeggen de dag waarover het gaat is al geweest. Of misschien nog beter: we zitten er middenin. Die dag waar Maleachi het over heeft, heeft namelijk alles te maken met Jezus.  De dia is kerst, Goede Vrijdag, Pasen, hemelvaart, Pinksteren en wederkomst tegelijk.

Misschien zeg je: maar hoe kun je nu zeggen dat ‘de dag van Maleachi’ verschillende gebeurtenissen zijn. Misschien zou je het kunnen vergelijken met WO2 – mensen hebben het over de bevrijdingsdag. D-Day, bevrijding van Limburg, Indië tot en met de veroordeling van misdadigers.

Als Hij geboren wordt – dan is dat het begin van de nieuwe dag. En rond die geboorte passen die woorden van Maleachi over de zon die opgaat. Midden in de nacht is er licht uit de hemel, licht van de engelen. En een van hen zegt: nu is de Redder geboren. Hij wordt geboren (Galaten 4:4), schrijft Paulus als de tijd vol is, de laatste dag is aangebroken.

En Johannes de Doper moet het aankondigen: het koningschap van God, God zelf komt eraan om te oordelen. En als Jezus, de koning dan komt dan zegt Hij het ook: het koningschap, het koninkrijk van God is aangebroken. Jezus leven: genezing, recht voor zieken, mensen aan de kant. En vlak voordat Jezus sterft, zegt Hij: ‘Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden.’ (Johannes 12:31) Als Jezus aan het kruis hangt, komt Gods oordeel. Het wordt donker. Jezus wordt verlaten. In Jezus gaat het kwaad onder. Maar ook: met Pasen staat Jezus als de mens die tot het einde toe op God vertrouwde op.

Waar Maleachi het over heeft – als kalveren op stal die naar buiten komen. Grappig gezicht. Dat past bij Pasen. Een dag van uitbundige blijdschap. Van lachen, huilen. De dood is verslagen!

En ook de hemelvaart van Jezus past bij die dag: Hij zegt eerst – ik heb alle macht gekregen in hemel en op aarde. Hij krijgt een plaats in de hemel – dat is Hij regeert. Naast God. Met God. Jezus leek er niet toe te doen, naakt opgehangen aan een kruis, uitgelachen. Maar nu is het waar: hij heeft alle macht. Hij regeert over de hele wereld. De mensen die Hem kwaad deden, ze zijn nu niet meer dan stof voor Hem.

En dan komt Pinksteren. Er brandt inderdaad een vuur. Maar het is een vuur dat niemand verteert. Want al deze mensen leven van de genade van God. En ze verkondigen: bekeer je, keer je om. Ga niet ten onder. Jezus die jullie gekruisigd hebben, is juist de zoon van God.

Net als veel profeten heeft Maleachi het over de dag waarop de HEER alles komt rechtzetten. De dag van de HEER. En dat gebeurt en is gebeurd door Jezus.

Wederkomst

Wederkomst: definitief zichtbaar. Oordeel over levenden en doden.

Zorgen om je kinderen die niet geloven (of over jezelf) maken zij deel uit van deze dag, dit tijdperk – die al begonnen is. Heftige tekst, hier in Maleachi.

Daarom ook belangrijk om naar het hele verhaal te kijken. Jezus die tollenaars en zondaars uitnodigde. Zijn mooiste verhaal misschien – verloren zoon – vertelde voor de schijnheiligen. Hij komt terug Dit gaat over Jezus, die zichzelf liet vertrappen, onderging. Dat gaat over Jezus en wat hij doet en gedaan heeft. Anders een angstige dag.

 Wat hij deed, doet en heeft gedaan..

Heeft het nut om te geloven

Word ik wel gezien, maakt het uit dat ik geloof? Kijk maar naar Jezus. In Hem is het antwoord op die vraag te vinden.

Verheerlijkte, gekruisigde misdadiger. Zo in de kerk – iedereen is van waarde.

Nut van geloven – de liefde. De goedheid. Verleden, heden toekomst. Heeft het nut om te geloven. Kijk naar Jezus, naar wat Hij deed, doet en zal doen. Heeft het nut om te geloven? Kijk naar Jezus en je gaat het antwoord ontdekken