Vlucht onder Jezus’ vleugels

Preek over Lucas 13:31-35 voor de internationale dienst

Inleiding

Wat doe jij als kwaad je bedreigt? Als je leven bedreigd wordt. Als er iemand is die je wil doden? Of als je bang bent voor de toekomst van je kinderen. Dan vlucht je naar een veilige plek. Er zijn er heel wat van jullie die dat geprobeerd hebben: vluchten naar een veilige plek. Veiligheid vinden hier in Nederland.

Vluchten naar Jezus

Vandaag gaat het hier in de kerk ook over vluchten. Niet vluchten naar Nederland, maar vluchten zoals kleine kuikentjes vluchten onder vleugels van hun moeder. In de Bijbel hebben we gelezen dat Jezus zegt: ‘Telkens probeerde ik jullie te beschermen. Net zoals een vogel haar jongen beschermt onder haar vleugels. Maar jullie wilden niet door mij beschermd worden.’ (Lucas 13:34b)

[Plaatje op de beamer]

Kijk hier zie je dat: als een hen (vrouwtjeskip) jongen heeft en er is gevaar, dan doet ze haar vleugels wijd en dan komen de jongen onder haar vleugels schuilen. Of het nu een grote hond is, of een storm of regen – de jongen schuilen onder de vleugels van hun moeder.

Zo wil Jezus ook beschermen. Vlucht maar naar mij. Kom maar onder mijn vleugels, daar ben je veilig

Is dat wel veilig?

Maar hoe kun je bij Jezus veilig zijn? Hijzelf is niet eens veilig. We lazen in de Bijbel dat er mensen zijn die Hem waarschuwen: ga hier weg, want de koning wil je doden! En Jezus gaat weg. Al is het niet om te vluchten voor de dood. Want Hij gaat sterven, maar dan in Jeruzalem.

En zo is Jezus nog steeds wereldwijd het meest bekend. Afgebeeld als een man die aan een kruis hangt, een man die gaat sterven. Hoe kun je nu bij Hem veilig zijn?

Hij kan zichzelf niet eens redden, zou Hij jou dan wel kunnen redden?

Jezus geeft zijn leven om jou te redden

Ja, dat kan Hij. Denk nog eens terug aan die kip die haar vleugels spreidt om de kuikens te beschermen. Maar stel je nu voor dat het dreigende gevaar een vuur is. De kip is met haar kuikens in een schuur en de schuur staat in brand. De kip en de kuikens kunnen nergens heen. Alle deuren zijn dicht. Het vuur wordt steeds groter. De vlammen hoger. Het wordt steeds heter. Angstig kruipen de kuikens naar de kip toe. Zij spreidt haar vleugels. De kuikens verstoppen zich daaronder. Het vuur wordt sterker. [plaatje op de beamer] Buiten zijn ze aan het blussen. Maar is bijna onmogelijk om het vuur nog te blussen. Het is een laaiend vuur geworden, bijna de hele schuur brandt af. Als het vuur eindelijk gedoofd is zien de mensen de kip. Zwartgeblakerd. Dood. Logisch, niets kon dat vuur overleven. Toch wel. Want kijk, vanonder de zwartgeblakerd vleugels komen de kuikens tevoorschijn. Zij hebben het onder die vleugels overleefd.

Dat is wat Jezus bedoeld als Hij zegt: kom maar onder mijn vleugels schuilen. Bij mij ben je veilig. Ik neem het gevaar wel op me. Ik zal eraan sterven, maar jij zult leven.

Waartegen beschermt Jezus dan?

Wat is dan het kwaad waaraan Jezus sterft en waartegen Hij beschermt? Dat is allereerst het oordeel van God. God is goed. God is liefde. En dat betekent ook dat Hij onrecht en het kwade haat. God haat het als we anderen tekort doen. Als je niet trouw bent aan je vrouw of aan je man. Als je iemand haat en steeds dwarszit. Als je kwaad over een ander spreekt. Als je steelt. God haat het als je niet altijd het goede doet. Daarover komt Gods oordeel. En niemand van ons is zo goed dat je dat overleeft.

Maar daarvoor komt Jezus. Hij draagt dat oordeel. Hij zegt: ik zal je er tegen beschermen. En dan overleef je het. Ik geef mijn leven zodat jij weer verder kunt leven.

Jezus redt

Als je schuilt onder Jezus vleugels kun je gered worden.

Hoe doe je dat dan? Dat doe je door te erkennen dat je dat nodig hebt. Natuurlijk kun je het gevaar ook ontkennen. Je kunt zeggen: het valt allemaal wel een beetje mee. Ik doe heus wel eens iets verkeerd, maar zo erg is het toch allemaal niet. Ik doe ook veel goeds. Met Gods oordeel valt het vast wel een beetje mee.

Als je zo praat en denkt, dan zoek je ook geen bescherming bij Jezus. Maar als je erkent: inderdaad – ik doe ook verkeerd. Ik heb vaak geen liefde voor God en voor mijn naaste. Ik heb bescherming nodig tegen Gods oordeel, dan kun je bij Jezus schuilen.

Kom maar bij mij: ik bescherm je. Ik zorg voor je redding.

Jezus vertrouwen

Natuurlijk betekent schuilen bij Jezus ook dat je de weg gaat die Jezus gegaan is. Dat je niet doorgaat met het doen en denken van slechte dingen. Dat je gaat leren lief te hebben. Zoals Jezus liefheeft. Je gaat niet de weg van haat of geweld, maar van vrede.

We lazen in de Bijbel dat Jezus klaagt over Jeruzalem: ‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd!’ De mensen in Jeruzalem weten van Gods goede nieuws. Maar ze wilden er zo vaak niet naar luisteren. Ze doodden liever de profeten van God, dan te luisteren naar Gods stem. En je begrijpt wel: dat kan niet zo blijven. God zal daarom komen met zijn oordeel. Maar Jezus staat niet te juichen bij het oordeel over die slechte daden. Hij zegt: ‘ Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt…’ Ook al doden ze in Jeruzalem de boodschappers van God. Ook al zullen ze daar Jezus zelf doden, toch wil Jezus de stad en de mensen daar beschermen. Hij wil voor hen sterven, als ze hun bescherming maar bij hen zoeken. Als ze maar inzien dat ze verkeerd hebben gedaan.

Maar ze willen niet. Ze willen niet schuilen bij Jezus. En daarom zal hun stad vernietigd worden. Omdat ze niet bij Jezus bescherming hebben gezocht, maar zichzelf probeerden te redden. Ze zochten niet met Jezus de weg van de vrede. Maar ze hebben gekozen voor geweld. Een paar jaar nadat Jezus deze woorden sprak, kwamen de Jeruzalemmers in verzet tegen de Romeinen, degenen die in die tijd de baas waren. Ze probeerden tegen hen te vechten en dat leidde tot de vernietiging van hun stad.

Ze kozen niet voor erkenning van hun fouten, voor een nieuw begin bij Jezus te zoeken, maar ze probeerden zichzelf te redden door geweld. Dat werd hun ondergang.

Nog steeds zo

Nog steeds geven we als mensen niet zo gemakkelijk onze fouten toe. Nog steeds is vechten, ruzie maken, slecht denken over de ander iets dat je als mens gemakkelijker kiest dan je fouten toegeven en bescherming zoeken bij Jezus.

Toch is het enige dat je echt zal beschermen. Toegeven dat je fout zit en vertrouwen op Jezus die zichzelf gegeven heeft voor jou. Dat zal je echt helpen. Vlucht naar de veiligheid onder Jezus’ vleugels! Zoek je veiligheid bij Hem!