Stappen zetten naar de vrede

Korte preek over Lucas 1:78-79

Inleiding

Heel wat mensen hebben gewacht op de komst van Jezus. Rianne noemde net Simeon en Anna in de tempel. Twee oude mensen. Twee andere oudere mensen die op Jezus wachtten waren Zacharias en Elisabeth. Zij werden de vader en moeder van Johannes de Doper. Johannes zal als volwassene degene zijn die Jezus  aankondigt. We lezen nu een stukje van het lied dat Zacharias zingt als zijn zoon Johannes is geboren.

[dia 2]

‘En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken,
en om zijn volk bekend te maken met hun redding
door de vergeving van hun zonden.
Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen
en schijnen over allen die in duisternis verkeren,
in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’

Vanmiddag wil ik kort stilstaan bij die laatste woorden:

‘zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’

Je voeten zetten op de weg van de vrede. Dat is denk ik wat we bij Oase willen. We zeggen vaak, we willen we ons inzetten voor Recht, Vrede en Vrolijkheid. Voor de buurt. Voor degenen die hier in de buurt, in Nieuw-West wonen. Maar hoe dan: hoe kun je je inzetten voor Recht, Vrede en Vrolijkheid. Of in de woorden van de tekst die we lazen: Hoe zet je je voeten op de weg van de vrede? Hoe zetten we stappen naar vrede?

Wat is vrede?

Allereerst dat woordje ‘vrede’. Waar denk je aan bij ‘Vrede’?

Vrede is meer dan het ontbreken van oorlog. Vrede is harmonie. Heelheid. Dat relaties heel zijn. Dat mensen heel zijn en blijven. Dat er binnen in je vrede is.

Echte vrede is inderdaad misschien wel dat alles goed is. Dat alles is zoals het moet zijn. Harmonie.

Vrede, daarover gaat Kerst straks. ‘Vrede op aarde’, zingen de engelen als Jezus is geboren. Want door Jezus komt die vrede er. Jezus is het teken dat God vrede sluit met mensen. Als er vrede is met God, dan kan er vrede in de wereld komen. Dan komt alles God. Dat is het grote verhaal. Dat geloven we hier in Oase – door Jezus Christus komt er recht, vrede en vrolijkheid in de wereld en ook in de buurt. Maar hoe gaat dat dan en wat is onze rol?

Stappen op de weg naar vrede

God sluit vrede met de mensen. Daar begint het. Het begint bij God. Maar jij en ik, wij, we mogen meedoen.

Vrede sluiten is vaak een heel proces. Vrede sluiten, dat doe je niet zomaar. Wie vrede wil sluiten, maakt zich kwetsbaarder. Je herkent dat misschien wel van ruzies tussen mensen. Als je ruzie met iemand hebt – om dan de eerste stap te zetten – sorry, dat had ik niet zo moeten zeggen – dat voelt kwetsbaar. Wie weet gaat die ander je dan nog heel veel andere dingen verwijten ook.

Ook hier in de buurt. Contact leggen kan spannend lijken – wat vinden ze van jou, van Oase. Misschien heeft die ander wel een heel negatief beeld van christenen… Of als je over je geloof in God zou willen vertellen – misschien kom je wel niet uit je woorden, of vindt die ander je raar, dat je gelooft. Is dat niet iets van vroeger?

Stappen zetten op de weg naar vrede vraagt dus lef. Of misschien nog beter: vertrouwen. Maar dat is lastig: vrede sluiten, vraagt vertrouwen, maar dat is er juist niet, anders hoefde je geen vrede te sluiten…

[dia 4]

Zie je deze weg? Weet je welke kant op moet?

Vandaar dat heel veel vredesonderhandelingen mislukken. Stapje voor stapje proberen mensen elkaars vertrouwen te winnen, maar dat is heel broos. En dat gaat zomaar mis. Je moet stappen leggen op de weg van de vrede, maar dat is een onbekende donkere weg.

Hoe kun je dan stappen zetten op de weg van vrede? Dat lijkt een donkere, onbekende weg.

Maar het is een verlichte weg.

[dia 5]

Want Zacharias zegt:

[dia 6]

‘Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen
en schijnen over allen die in duisternis verkeren,
in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’

Als je stappen zet om vrede te sluiten met mensen, vrede te zoeken voor de wijk of de buurt, als je stappen zet om anderen te helpen vrede. Dan kun je dat vol vertrouwen doen. Het is niet maar de vraag of er wel vrede komt. De vrede is gebracht.

De liefdevolle barmhartigheid van God schijnt als een stralend licht. Dat is God is die bewogen. Barmhartigheid, dat is een gevoel, dat voel je in je buik. Je bent echt betrokken bij iemand. God is echt betrokken bij ons. En God is op de weg van de vrede gestapt. Zonder voorwaarden. Zonder zich af te vragen of wij die vrede wel zouden accepteren. Wie vrede wil sluiten, maakt zich kwetsbaar. En dat heeft God gedaan. Zacharias zegt over zijn zoon: ‘Voor de Heer ga je uit’ – de Heer, dat is God, maar dat is ook Jezus. Die Jezus, die straks in een voerbak ligt. Dat is God. God die vrede komt sluiten en zich kwetsbaar maakt. En kwetsbaar blijft. Zelfs als dezelfde Jezus gekruisigd wordt.

God heeft er alles voor over om vrede te sluiten. En dan komt die vrede er ook.

Daarom kun je vol vertrouwen stappen zitten op de weg van vrede. Als we het dus gaan hebben over het goede nieuws delen, missionair zijn, evangeliseren of hoe we het ook maar noemen, dan wil ik ter afsluiting een paar dingen zeggen:

  1. [dia 7]Er zijn verschillende stappen zijn nodig op de weg van vrede – niet allemaal hoeven we goed met woorden te zijn. Evangeliseren, missionair zijn betekent niet dat iedereen heel goed met woorden moet kunnen uitleggen wat het evangelie is. Niet iedereen heeft de gave om daar gelijk met een ander over te praten. Iedere gelovige kan haar of zijn eigen rol daarin hebben. Wat jouw rol, kan zijn, daar gaan we het straks verder over hebben.
  2. [dia 8]Verschillende stappen zijn nodig – waarschijnlijk is er niet één stap bepalend. Dat kun je straks ook terughoren in het verhaal van David. Het is ook mijn eigen ervaringen met nieuwe gelovigen. Ik heb al heel wat mensen gedoopt en daarvoor gesproken hoe ze erbij kwamen om zich te laten dopen. En bijna altijd waren er allemaal verschillende mensen, verschillende stappen die hen brachten op de weg van vrede met God.
  3. [dia 9]De weg vrede is verlicht. Naar elk mens. We lazen dat net en misschien heb je eroverheen gelezen. Ik wil het voor de zekerheid nog even benadrukken:

zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen
en schijnen over allen die in duisternis verkeren,
in de schaduw van de dood,

Over allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van de dood. Dat vind ik altijd een enorme bemoediging. Geen situatie is zo donker, zo moeilijk, zo complex, of Gods licht schijnt daar ook.

Als voorganger heb ik heel wat mensen in heel veel moeilijke situaties gesproken. Daar zag ik dan best wel eens tegenop. En tegelijk dacht ik ook altijd hieraan: Gods licht schijnt daar al. Met wie je ook in gesprek bent om vrede te sluiten of wie je ook probeert de weg naar de vrede te wijzen. Gods licht van liefde schijnt daar al.