Preek voor dankdag 2019

Alle reden om God te danken, want Hij komt bij ons wonen!

Aan ons lot overgelaten?

Worden we aan ons lot overgelaten? Zijn we in de steek gelaten? In de afgelopen weken werd die vraag telkens weer gesteld. Boeren demonstreerden, omdat ze zich niet gezien voelden en steeds weer opnieuw nieuwe milieumaatregelen te slikken kregen, zonder dat het iemand leek te interesseren. Koerden en sympathisanten gingen de straat op om te demonstreren tegen de inval van Turkije in Noord-Syrië. Weer anderen demonstreerden voor een beter milieu vanuit het gevoel dat de aarde zelf aan haar lot wordt overgelaten en naar de knoppen gaat. Er waren demonstraties van mensen uit de bouw en van onderwijspersoneel. En zo kun je door gaan – wie ziet de vluchtelingen die jarenlang in overvolle vluchtelingenkampen wonen in Griekenland, in Turkije, in Noord-Afrika. Of ook in AZC’s in Nederland? Wat gebeurt er met ouderen zonder familie in verzorgingstehuizen? Wie behalve hen verzorgers heeft nog oog voor hen?

De aarde lijkt wel wat op een groot gezin waar de vader en de moeder vertrokken zijn en de kinderen aan hun lot zijn overgelaten. Het huis vervuilt, boodschappen worden er nog maar sporadisch gedaan, eten wordt er soms wel en soms niet gekookt. Veiligheid en warmte ontbreken. De sterkste en de slimste kinderen weten nog wel een voor zichzelf te zorgen, maar spelen de baas over de kleintjes en maken misbruik van hen. [dia 2]

Dat is trouwens niet alleen maar een voorbeeld – kinderen die aan hun lot worden overgelaten. Letterlijk gebeurt dat ook wereldwijd. De foto op de beamer is van een kind uit Sri Lanka. Veel kinderen worden daar seksueel misbruikt in hun eigen omgeving, maar ook in de prostitutie ook door ‘toeristen’. Als ze daaruit ontsnappen zijn ze gebroken en hun familie wil hen vaak niet meer terug. Ze hebben zelf het gevoel dat ze smerig zijn, dat het hun eigen schuld is. En dat zegt hun familie vaak ook.

LEADS

LEADS, de organisatie die Verre Naasten ondersteunt en waar we straks voor collecteren, vangt zulke  kinderen in Sri Lanka op. En geeft hen veilige plek in het kindertehuis. Met heel veel geduld, rust, tijd en zorgzame aandacht worden de kinderen weer kinderen. Door rust, aandacht en therapie – niet in een keer, en niet altijd helemaal, maar toch – herstellen de kinderen. Zij hebben gevraagd of wij vandaag met hen willen danken voor de goede dingen die daar gebeuren. Op hun website las ik het verhaal van Bamini, een vijftienjarig meisje. Een man in de buurt lokte haar zijn huis in en misbruikte haar. Toen haar stiefvader dat hoorde, gaf hij haar de schuld en ranselde hij haar af. Toen ze in het huis van LEADS kwam, wist ze zich geen raad. Ze werd het liefst alleen gelaten. Maar toen ze drie maanden later wegging, schreef ze in haar afscheidsbrief dit: ‘Toen ik mijn verhaal vertelde, verwachtte ik dat u me zou slaan zoals mijn vader gedaan had. Ik dacht dat u tegen me zou schreeuwen, zoals mijn moeder deed. Ik zat er gewoon op te wachten. Maar u zei maar een paar woorden. En dat voelde alsof er een zware steen uit mijn hart was weggenomen. Ik voelde dat ik vrij was. Daarna durfde ik overal te praten. Nu durf ik ook weer naar school te gaan.’ De paar woorden die de hulpverlener tegen haar zei: ‘Bamini, het is niet jouw schuld.’

[dia 3] De hulp aan de kinderen begint ermee dat de plek waar ze komen, veilig en rustig is. Heel mooi. Hier zie je een foto van het therapiecentrum. Dat ziet er paradijselijk uit toch? Wat is het goed als de aarde weer zo’n plek wordt voor deze kinderen. Als ze hier tot rust kunnen komen. Nieuwe ervaringen op kunnen doen en herstel vinden.

God komt bij ons wonen

Zo’n paradijselijke plek is, dat is niet alleen goed voor deze kinderen, maar voor ons allemaal. En niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren, voor planten, bomen, de zee, de hele aarde. In ons allemaal zit denk ik wel een verlangen naar veiligheid, vrede, harmonie. Daarvoor zijn we ook gemaakt. En dat is ook waar we naartoe gaan.

Wanneer zal dat gebeuren? Psalm 85 zegt: wanneer God bij ons komt wonen. [dia 4]

trouw en waarheid omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus,
uit de aarde bloeit de waarheid op,
het recht ziet uit de hemel toe. (Psalm 85:11-12)

Zie je het voor je? Een boer en een milieudemonstrant vallen elkaar in de armen. Een Turkse soldaat en een Koerd laten hun wapens vallen en begroeten elkaar met een kus. Uit de aarde zelf komt waarheid, eerlijkheid, waarachtig opbloeien. Vanuit de hemel, voor iedereen zichtbaar, kijkt het recht op ons neer.

Een onwaarschijnlijk visioen? Ja, als het van ons afhangt wel. Maar als God bij ons komt wonen, dan weet je maar nooit wat er gaat gebeuren.

Goedheid en waarheid

Of beter: je kunt er echt al iets van zien. Want God is al bij ons komen wonen. In Jezus. Zo zegt Johannes dat in de Bijbel. Het Woord van God, dat God zelf is, heeft bij ons gewoond, zegt Hij. [dia 5] En dan zegt Hij er iets belangrijks bij: ‘Uit zijn goedheid zijn wij allen met zijn goedheid overstelpt. Goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen’ (Johannes 1:16,17).

We zijn allemaal overstelpt, overspoeld met goedheid. Goedheid en waarheid heeft Jezus gebracht. Die zijn allebei zo hard nodig. En ze kunnen net zonder elkaar. Alleen goedheid zonder waarheid wordt goeiigheid, lievigheid. Dat je bijvoorbeeld tegen de boeren zegt – ach laten we ons maar niet meer druk maken om de stikstofuitstoot – maar als we dan de waarheid vergeten dat dat wel degelijk de aarde aantast, dan gaat de aarde kapot. Maar alleen waarheid zonder goedheid is ook funest – dan wordt het een waarheid die hard en kil is en die mensen aan de kant drukt. Beide zijn nodig voor ons allemaal.

[dia 6] Denk ook aan die kinderen in Sri Lanka. Ze ontvangen goedheid en veiligheid. Maar in therapie moeten ze ook de waarheid onder ogen zien, wat er gebeurd is om ook weer verder te kunnen. Dat is pijnlijk, maar samen met goedheid kan waarheid herstel geven.

[dia 7] Goedheid en waarheid zijn in Jezus Christus naar ons toegekomen. Zo is God bij ons komen wonen. Hij spreekt de waarheid over ons – dat we ons vaak gedragen hebben op deze aarde en in ons eigen leven als onverantwoordelijke, onvolwassen kinderen. Dat we vaak zochten wat ons het beste uitkwam en daarmee God, elkaar en deze wereld uit het oog verloren. Dat is de waarheid. Maar Hij vertelt die met oneindige goedheid – want zegt Hij: de waarheid moet gezegd, maar ik wil met je opnieuw beginnen. Ik heb je oneindig lief.

God woont met zijn Geest in ons

Dat drijft ook de mensen van LEADS. In hun werk zie je iets van wat er gebeurt als God bij ons komt wonen. Dan komen kapotgemaakte kinderlevens toch weer tot bloei. Want God is niet alleen in Jezus naar ons toegekomen. ‘Hij woont met zijn Geest in ons’ zongen we aan het begin van de dienst.  Die Geest zie je aan het werk in de mensen van LEADS die waarheid en goedheid voor de kinderen zoeken.

Maar als je goed kijkt zie je het veel vaker. Ze vallen niet altijd zo op, maar ze zijn er wel. Boeren en milieuactivisten die niet alleen protesteren, maar ook met elkaar in gesprek gaan en samen het goede willen zoeken. Er zijn mensen die vluchtelingen opzoeken in de kampen in het Midden Oosten, in Griekenland, in Nederland. Er zijn mensen in de politiek, in het bestuur van het land, die zich echt inzetten voor een eerlijke wereld, hoe ingewikkeld dat ook is.

En ook nog dichterbij: in je eigen omgeving, jijzelf. God wil bij ons wonen. Met zijn Geest in je zijn en werken. Dan werkt dat ook iets uit. Misschien merk je het op je werk, in je familie, in je gezin, dat de HEER het goed geeft, dat er vruchten opkomen. Hoe beter je gaat kijken, hoe meer er is om te danken.

En nee, het is nog niet volmaakt. Hier niet en Sri Lanka niet. Niet met alle kinderen gaat het goed. Niet altijd zijn er genoeg mogelijkheden om te helpen. We zijn nog onderweg naar Gods goede wereld, Gods nieuwe wereld. Psalm 85 zegt het zo:  

Het recht gaat voor God uit
en baant voor hem de weg.
(Psalm 85:14)

De goede dingen die je nu ziet zijn een voorbode. Ze laten zien God komt eraan. Op een dag zal de hele aarde vol zijn van Gods heerlijkheid. Dan is de hemel op aarde gekomen. Geef de hoop niet op. Kijk goed om je heen. Waar zie je God nu al aan het werk? Waar kunnen we hem voor danken? Wat zijn tekens van zijn komst? Er is echt alle reden om te danken, want God komt bij ons wonen!

Amen