Ik geloof in God de Schepper

Preek voor de internationale dienst over Psalm 8

Wat is het mooiste dat je ooit gezien hebt in deze wereld met je eigen ogen? Zonsondergang. Een pasgeboren kind. Iemand van wie je veel houdt. Een bloem. Een dier. [dia 1-4]  (Paar foto’s laten zien. Vragen.) Wat is het meest indrukwekkend? Bergen. Onweer. De zee. [dia 6-8] (Paar foto’s laten zien. Vragen.)

We lazen in Psalm 8 – machtig is uw naam op heel de aarde (Psalm 8:2). Je ziet Gods naam terug in zoveel. Zijn handtekening staat er op. En weet je wat Gods naam is? In mijn Bijbel staat er HEER met hoofdletters. In de taal van de Bijbel staat er dan een woord dat betekent: Hij die er is. De Aanwezige. Hij die er altijd zal zijn.

Dat zie je terug. De zon die prachtig opgaat, een vogel die fluit. Een bloem met schitterende kleuren. Dat zijn niet alleen maar kunstwerken van God. Daarin is God zelf bij is. Daarin zie je, voel je, hoor je iets van Hem.

Je ziet Hem zijn naam schrijven: Hier ben Ik. Ik ben bij jullie.

Want die naam ‘HEER’, Hij-die-er-is, de Aanwezige. Dat ik ook juist een naam die mensen in de Bijbel gebruiken om naar God te roepen. U bent er toch bij? Zie mij dan! Help me dan.

Vorige week ging het er in de preek over dat God onze Vader is. Dat betekent hetzelfde als die naam ‘Hij die erbij is’. God is een Vader die van ons houdt. Bij ons i.

In de grote wereld kun je je heel klein voelen. Als je s nachts kijkt naar de sterren. Wat kun je je dan klein voelen. Het licht van een zo’n ster doet er miljoenen jaren over om de aarde te bereiken. Zo ontzettend ver weg. Er zijn triljarden sterrenstelsels, oneindig veel planeten. En wie ben jij, wie ben ik dan op dat ene planeetje aarde?

Die vraag staat ook in Psalm 8 ‘wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet?’ (Psalm 8:5) Wat stel ik voor in dit enorme heelal, op deze aarde? We zijn maar stipjes?

Maar nee, God vindt mensen heel belangrijk. Maar God is ook de schepper van jou en degene die naast je zit. God houdt van mensen. Kleine kwetsbare mensen zijn voor Hem belangrijk. Het brabbelen, het praten van kleine kinderen is voor God belangrijk.

In Psalm 8 lazen we:

Uw luister aan de hemel wordt bejubeld
door de mond van kinderen en zuigelingen.
Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd
om hun wraak en verzet te breken.

De monden van kleine kinderen waarmee ze alleen nog maar melk kunnen drinken, zijn voor God een macht. God laat zich daardoor prijzen. Hoe kan dat? Hoe kan het praten van kinderen een macht zijn tegen gevaar? Dat kan alleen maar omdat God daarvoor kiest. God kiest voor mensen. Mensen heeft hij gemaakt als zijn beeld. Als zijn vertegenwoordigers op aarde. Wij zijn er om voor de aarde te zorgen, om op God te lijken.

Dat hebben we heel vaak niet goed gedaan. Je vergeet als mens gemakkelijk dat het niet om jou gaat. Dat jij niet het centrum van jouw wereld bent, maar dat dit Gods wereld is waar jij voor moet zorgen. En zo gaat het al heel lang. Mensen voor ons hebben hun positie misbruikt. Dat heeft ervoor gezorgd dat ook het kwaad in de wereld is gekomen.

Bij heel veel kwaad kun je dat nog steeds zien: dat er oorlog is en misdaad. Dat sommige mensen honger hebben en anderen veel te veel eten. Dat komt door mensen. Die niet doen wat God vraagt: goed voor elkaar zorgen.

Maar er is ook ander kwaad. Ziekte, corona, natuurrampen. [dia 10-12]  Ook die hebben er iets mee te maken dat wij mensen niet altijd doen en hebben gedaan wat wij moeten doen – goed voor Gods wereld zorgen.

En toch laat God de wereld niet kapot gaan. Want God heeft een mens gestuurd, Jezus om een nieuw begin te maken. Hij is het echte beeld van God. Hij leek zwak – Hij stierf aan het kruis. Maar juist Hem gebruikte God om opnieuw te beginnen. Hem heeft God gebruikt om het kwaad te verslaan. Want Jezus was alleen maar liefde. Liefde die zichzelf gaf. En door Hem komt er een einde aan kwaad en dood. Dat maakt alles anders.

Hoe precies is niet zo gemakkelijk uit te leggen. Maar je kunt door Hem ook zelf zo’n nieuw mens worden. Een mens die niet voor zichzelf leeft, maar leert zorgen voor deze wereld, voor de mensen om je heen. Je kunt aan dat nieuwe leven beginnen door te geloven, door je te laten dopen. Dan word je een mens die weer gaat lijken op God. Je wordt een kind van de Vader. Een vriend van God.

En ga dan ook weer doen waarvoor je gemaakt bent. Probeer te herkennen waar je Gods naam geschreven ziet in de wereld om je heen. In de sterren. Of in een kind, in een mens bij jou in de buurt. Heb er oog voor en dank God ervoor.

En leef als beeld van God. Dat betekent zorg goed voor zijn wereld. We weten allemaal dat Gods schepping erg beschadigd is door mensen: milieuvervuiling maakt heel veel kapot. Dat kunnen jij of ik niet zomaar even oplossen. Maar jij kunt wel op jouw plek jezelf laten zien als beeld van God. Door goed voor jouw omgeving te zorgen. Dat kan van alles zijn: dat je ervoor zorgt dat er bij de plek waar jij woont geen afval ligt. Dat het huis waar je in woont netjes en schoon is. Als je een tuin hebt, dat daar straks als het voorjaar wordt planten kunnen groeien die iets van Gods schoonheid laten zien. Je kunt laten zien dat je beeld van God bent door goed te zorgen voor dieren en mensen goed zorgt.

Die twee dingen zou je deze week kunnen doen:

  1. Probeer te ontdekken – waar zie je Gods handtekening? Waar zie je Gods naam in de wereld om je heen geschreven staan?
  2. Wat kun jij deze week doen om te laten zien dat jij een beeld van God bent? Welk deel van Gods schepping kun jij een beetje mooier maken of voor welk deel kun jij goed zorgen?

Open je ogen en je oren en hoor en zie het. En laat het zien: machtig mooi klinkt Gods naam over heel de aarde!