Vrede!

Preek over Lucas 10:1-20 voor de Internationale dienst in Kampen

‘Vrede!’ ‘Salam.’ ‘Shalom.’

In heel veel talen is dat een gewone groet. Je komt binnen, je ontmoet iemand en je zegt ‘vrede’. Soms schud je daarbij een hand of laat je je handen zien, of omhels je zelfs een ander. Zodat die ander kan zien, dat je echt in vrede komt. Je draagt geen wapens in je hand, maar je komt in vrede.

Maar is dat echt waar? Betekent ‘vrede’ zeggen, ook dat je echt in vrede komt? En meent die ander het ook als hij of zij zegt ‘vrede’? Ik denk dat als we eerlijk zijn dat we vaak bedoelen: ‘ik wil wel vrede’, als jij dat ook wilt. Maar als jij dat niet wilt, dan wil ik het ook niet. En soms zeggen we zelfs ‘vrede’, terwijl we helemaal geen vrede voor de ander willen. ‘Vrede’ zeggen betekent vaak niet zo heel veel.

God biedt vrede aan

Deze kerkdienst begon ik ook met de woorden ‘genade en vrede van God onze Vader’. Ook vrede. Vrede van God door Jezus Christus. Maar wat betekent dat: zijn dat ook alleen maar woorden om te beginnen? Of betekent het meer? Ja, dat betekent meer want na die woorden kwam nog een zinnetje: ‘Genade en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer.’

Jezus Christus is het bewijs dat God echte vrede wil. Jezus Christus is door God zelf naar ons gestuurd. En Jezus stuurt zelf ook weer boodschappers naar de mensen. En moet je kijken hoe die boodschappers eropuit gestuurd worden. Jezus zegt: ‘ik zend jullie als lammeren bij de wolven’ (10:3). Lammetjes die je naar de wolven stuurt dat is toch hopeloos! Dat kan niet goed aflopen voor die lammetjes. Wat bedoelt Jezus? Hij zegt er achteraan: ‘Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet onderweg niemand’ (10:4).  De leerlingen zijn enorm kwetsbaar. Ze mogen niets meenemen. Op blote voeten, zonder geld worden ze erop uitgestuurd. Ze mogen onderweg geen mensen groeten. Ze moeten niet hun best doen dat mensen hen aardig zullen vinden. Ze gaan alleen en onbeschermd door het land.

Geen legers maar boodschappers

Het moet heel duidelijk zijn – Gods boodschap van vrede is heel serieus. De boodschappers van Jezus hebben niet in het geheim toch nog een wapen meegenomen. Ze hebben geen macht. Ze zijn als lammetjes bij de wolven. Helemaal aan de wolven overgeleverd, lijkt het. Zo is Jezus zelf in deze wereld gekomen. Niet om oorlog te voeren. Niet om mensen te dwingen om te doen wat Hij wil. Maar om te vertellen van Gods vrede. Als een lam bij de wolven. Daarom is Jezus aan een kruis gestorven. Om te laten zien dat God het echt meent: Hij wil echt vrede. Zelfs als jij of ik dat niet willen. God wil echt vrede. Daar heeft Hij alles voor over.

En om dat te laten zien stuurt Jezus er zeventig mannen op uit. En nog steeds stuurt God mensen erop uit. Ook ik ben er vandaag om dat tegen je te zeggen: vrede voor jou. Vrede voor je huis. Voor je familie. God biedt je vrede aan. En Hij meent het. Ik kan je niet dwingen. Ik mag je zelfs niet dwingen. Het is echte vrede.

Misschien heb je wel gehoord dat vroeger christenen uit Europa met legers naar het Midden Oosten trokken voor de kruistochten. Om het heilige land te veroveren. Of om tegen moslims te vechten. Laat ik dit zeggen: dat was echt verkeerd. Die legers waren niet gezonden door God. God stuurde geen leger in de wereld om je te dwingen om te geloven. God stuurt boodschappers die vrede aanbieden, ook al is dat voor henzelf heel gevaarlijk.

En nog steeds: iedereen die met geweld een ander christen probeert te maken, doet verkeerd. Dat is geen vrede van God.

God heeft geen leger naar de wereld gestuurd om vrede te maken. Maar Hij heeft Jezus gestuurd. En Hij stuurt boodschappers van zijn vrede. Als lammetjes onder de wolven. Zo sta ik vandaag ook voor jullie om tegen jou te zeggen: God zoekt vrede met jou. Hij heeft er alles voor over om die vrede te sluiten. Jezus geeft zichzelf.

De vrede werkt wat uit

En als je die vrede van God aanneemt. Dan gebeuren er mooie dingen. De vrede van God komt dan ook echt in je leven. Je verandert erdoor. Je hebt vrede en deelt vrede uit.

Wat is dat dan vrede hebben? Dat is vertrouwen. Jezus stuurt zijn leerlingen eropuit als lammetjes onder de wolven. Levensgevaarlijk. Maar ze gaan. Ze hebben vertrouwen dat God hun herder is en hun zal beschermen. Dat is de vrede van God. De vrede van God is niet dat je leven altijd makkelijk is en dat alles goed gaat. Heel vaak is het leven van christenen niet gemakkelijker dan dat van niet-christenen. Juist niet. Maar de vrede van God is, dat God in alle spanning en moeiten bij je is. En dat Hij dat tegen je zegt: je bent niet alleen. Ik ga met je mee. Hou vol, want ik laat je niet los. Je hoeft jezelf niet groot en sterk te maken. Je hoeft zelf het kwaad niet te verslaan. Dat doe ik.

En dat zien de leerlingen die Jezus erop uitstuurt ook: ze genezen mensen. Boze geesten worden verjaagd. Jezus zegt: ik zag Satan als een lichtflits uit de hemel vallen. Satan raakt zijn machtige positie uit, doordat gewone kwetsbare mensen vrede uitdelen. Het kwaad wordt niet overwonnen door machtige legers van mensen. Nee, het kwaad wordt overwonnen door God die kwetsbare mensen gebruikt. Mensen die geloven in zijn liefde. In zijn zorg. In zijn vrede.

Elke keer dat jij iemand echt vrede toewenst. Elke keer als jij echt het goede voor een ander doet, verliest Satan een beetje van zijn macht in deze wereld. Want God zelf werkt daar door heen. Het goede dat je doet zijn Gods wapens in de strijd tegen het kwaad.

Je kunt het gevoel hebben dat het niets voorstelt. Iemand vrede toewensen. Aandacht aan iemand geven. Voor iemand bidden. Maar juist dat gebruikt God. Juist zo is de Satan verslagen.

Niet dat wij mensen de Satan moet verslaan. Dat heeft Jezus gedaan. Door ook als een Lam te zijn. Door de wereld te zegenen met zijn liefde, zo dat Hij er zelfs voor stierf. Toen kreeg Satan de grootste, beslissende klap. Wat we nu nog van de Satan merken zijn de laatste stuiptrekkingen. Het is bijna helemaal met hem afgelopen.

En nu kun je daarom in deze wereld al veel plekken vinden waar hij niet regeert, maar waar vrede is. Je wenst iemand vrede of je doet iets goeds voor een ander en je merkt dat wordt beantwoord. Er verandert iets. Misschien maak  je het mee dat er iemand geneest. Toen Merna, de vrouw van onze Arabische evangelist Osama tot geloof kwam, kreeg ze ook genezing van haar ziekte. En dat gebeurt vaker. Een tijd geleden sprak ik iemand die al jarenlang aan drugs verslaafd was. Maar toen hij tot geloof kwam, stopte hij met drugs gebruiken. Ik heb ook vaak van mensen gehoord dat er vrede kwam in hun huwelijk toen ze de vrede van Jezus ontvingen. Jezus brengt echt vrede in het leven!

Allemaal tekenen dat God aan het werk is. Dat God vrede brengt.

Door Jezus biedt God jou vrede aan. Neem dat aan! Sluit vrede met God

Niet aanvaarden van de vrede betekent oordeel

God biedt je zijn vrede aan. Hij dwingt je niet. Je mag kiezen. Je kunt er dus ook voor kiezen om niet te luisteren. Dat kun je doen, maar de gevolgen zijn dan ook voor jezelf.

We lazen in de Bijbel dat de leerlingen het stof van hun voeten moeten vegen als mensen in een stad niet naar hen luisteren. Als ze de vrede niet aanvaarden. ‘Zelfs het stof van uw stad vegen we van ons af als een aanklacht tegen u.’ Als je Gods vrede niet wilt, dan word je uiteindelijk aan je lot overgelaten. Dan word je overgelaten aan de machten die geen vrede willen maar juist de oorlog, de haat en de dood zoeken. God is de bron van al het goede. Wie niet bij Hem wil zijn, die komt bij zijn tegenstander terecht. Bij de Satan, de meester van het kwaad. Dan kan het niet goed met je aflopen.

Dat zie je ook in deze wereld. Wie geen vrede zoekt, maar geweld. Die is een vloek voor zichzelf en voor anderen. Dus: weet wat je doet als je Gods vrede niet aanneemt!

God wil vrede met jou

Maar als je wel met Jezus meegaat en meewerkt kun je geweldige dingen meemaken. Hoe machtig het kwade ook lijkt, je ziet dat Jezus veel machtiger is. ‘De demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam.’ Dat zeggen de leerlingen. En ik zie dat ook. Zo vaak zie ik ook juist bij vluchtelingen hoe machtig de vrede van Jezus is. De levens van veel vluchtelingen, zijn heel moeilijk. Misschien van jou ook wel. Je weet niet zeker of je in Nederland kunt blijven, je hebt nare herinneringen aan wat je hebt meegemaakt, misschien heb je daardoor ook wel psychische problemen. Je familie is ver weg en misschien willen ze wel geen contact met je omdat je christen bent geworden. En zoveel meer moeilijke dingen zie ik bij vluchtelingen. En toch zie ik daardoorheen, de aanwezigheid van Jezus. Dat er in alle moeite nog vertrouwen is. Nog blijdschap. Dankbaarheid omdat Jezus er is. De machten van het kwaad onderwerpen zich aan Jezus. Ze zien niet sterker dan Hij.

Daar dank ik God voor. Dank God maar voor de wonderen die je ziet. En tegelijk zegt Jezus dan tegen jou: ‘Inderdaad. Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Maar wees vooral blij met dit: dat jouw naam in de hemel is opgeschreven.’ Dat is het allerbelangrijkste: niet dat het kwaad verslagen wordt, maar dat God vrede met jou sluit door Jezus Christus. Dat is het allermooiste. God biedt jou zijn vrede aan. Aanvaard die vrede en leef uit die vrede.